Tennisvereniging KedichemDe baan van de “Tennisvereniging Kedichem” is prachtig gelegen aan de Lingedijk van de kern Kedichem. Misschien heeft U er ooit ook wel eens aan gedacht om te gaan tennissen en is het er nooit van gekomen. Dan is het nu een mooie gelegenheid om het eens te gaan proberen, of de “draad” weer eens op te pakken

Tennis is een sport die niet gebonden is aan vaste tijden en recreatief door jong en oud beoefend kan worden. U kunt de sport beoefenen wanneer U dat het beste uitkomt.

U dient dan wel lid te worden van  onze Tennisvereniging.


Tennisles

Om optimaal te kunnen genieten  van de tennissport is het handig als U toch enigszins de techniek beheerst van het tennissen.

Mocht U daarvoor tennisles willen hebben dan kunt U contact opnemen met één van de bestuursleden en dan zullen wij U in contact brengen met een tennisleraar.Wintertijd.

Meestal vanaf half november wordt de baan onder water gezet

t.b.v. de ijsvereniging. Als de winter dan ook wil meewerken verandert de tennisbaan en het daarnaast gelegen sportveld in een prachtige ijsbaan.

De contributie voor een gezin

(ongeacht het aantal) bedraagt slechts €125,-  per jaar. Natuurlijk kunt U ook individueel lid worden, U betaalt dan €60.- , jeugdleden

 (tot 18 jaar) betalen €30.- 

Deze bedragen worden nog verhoogd met €12,-

 voor zelfwerkzaamheid(niet voor jeugdleden),

maar kunnen in de loop van het jaar ook weer

terugverdiend worden.

Inschrijfgeld   12 euro eenmalig

Kunt U nog niet tennissen, geen probleem, wij brengen U in contact met iemand die U de eerste beginselen van de tennissport bijbrengt.


20-10-2020


Nieuwe bestuursleden Tennisvereniging

Lange tijd was het niet eenvoudig om nieuwe bestuursleden te vinden. Na de laatste oproep hebben zich gelukkig toch een aantal potentiële bestuursleden gemeld.
Tijdens de laatste jaarvergadering, half september, buiten bij het Zijtje onder de luifel, zijn de volgende nieuwe bestuursleden gekozen:
Annemarie den Besten, Ilse Roodhart, Ferry v.d. Wal en Erwin Jens.
Aftredend waren: Maxine v.d. Voorden, Jan Jaskulak en Aad Jens.
Piet Brijder, Marije van Burken, Corrie van Aalst en Bas Veth vormen nu samen met de nieuw gekozen bestuursleden het bestuur van de Tennisvereniging Kedichem.Kedichem, 24-3-2020.

 

Beste leden,

Rond deze tijd werd in vorige jaren onze tennisbaan weer “tennisklaar” gemaakt: water werd van de baan gepompt, de hekken werden geplaatst, de baan werd schoongespoten, de roosters werden op de gootjes gelegd en het net werd weer geplaatst. Samen met een aantal leden van onze vereniging en meestal enkele leden van de ijsclub werd deze klus in een ochtendje geklaard.
Maar u begrijpt dat onder de huidige omstandigheden deze klus tot nader orde moet worden uitgesteld. De ijsclub zorgt ervoor dat de komende tijd voldoende water op de baan blijft staan, zodat de baan niet veranderd in één grote modderpoel. Wanneer alles weer een beetje “normaal” is zullen we een datum plannen om de baan weer klaar te maken.

Begin april werd ook altijd de jaarvergadering gehouden, maar ook deze wordt tot nader orde uitgesteld. Deze vergadering werd nooit door veel leden bezocht, meestal waren alleen de bestuursleden aanwezig. toch wil ik u vragen bij de volgende jaarvergadering aanwezig te zijn en mee te praten en te denken over de toekomst van onze tennisvereniging. Een aantal bestuursleden heeft al een aantal jaren aangegeven af te willen treden, maar is aangebleven omdat er geen of nauwelijks nieuwe bestuursleden te vinden waren. Ook het ledenaantal en het gebruik van de baan baart ons zorgen en daar willen we graag met u over van gedachten wisselen.
Bestuur Tennisvereniging Kedichem.

Privacy verklaring Tennisvereniging Kedichem


Soort Gegevens.

We verwerken de volgende gegevens:

-Naam

-Adres

-Telefoonnummer

-emailadres

-geboortedatum

-Man/vrouw

-Daarnaast verwerken we de betaalgegevens t.b.v. de financiële administratie.


Doel van de verwerking gegevens

1. Voeren van een  financiële administratie m.b.t. de verschuldigde lidmaatschapsgelden en evt. financiële bijdrage aan evenementen,

   zoals bv. tennistoernooien, die door de Tennisvereniging Kedichem worden georganiseerd.

2. Uitwisselen van contactgegevens zodat leden onderling contact kunnen leggen.

3.Het informeren over evenementen, nieuwtjes en veranderingen, vergaderingen.


Wie hebben inzage in uw gegevens

Bestuursleden kunnen uw contactgegevens inzien en de penningmeester kan ook uw betaalgegevens inzien. Indien noodzakelijk hebben ook de andere bestuursleden zonodig inzicht in uw betaalgegevens.


Bewaartermijnen

De gegevens worden bewaard tot 3 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap.


Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegegevens.

Meer informatie over AVG kunt U vinden bij de autoriteit persoonsgegevens.

https://autoriteitpersoonsggevens.nl


Publiceren van foto's op onze site.

Mocht U bezwaar hebben tegen het gebruik van uw afbeelding op onze site, dan kunt U dat op het aanmeldinsformulier aangeven.

Leden kunnen het bezwaar kenbaar maken aan één van de bestuursleden en de vereniging zal daar dan rekening meehouden en en het noteren op het bewaarde aanmeldingsformulier.

AGENDA 2022
Bestuur

  • Marije van Burken (voorzitter)
  • Corrie van Aalst (penningm.)
  • Annemarie den Besten (secr)
  • Erwin Jens (baan)
  • Bas Veth (jeugd en wedstr.)

      Email

info@tvkedichem.nl

-Postadres:

Onderweg 6

4247 EJ Kedichem


-Adres baan:

ZIJTJE

Lingedijk Kedichem


 
 
 
 

Contact formulier

Download hieronder het aanmeldingsformulier