Tennisvereniging Kedichem

Tennisvereniging KedichemDe baan van de “Tennisvereniging Kedichem” is prachtig gelegen aan de Lingedijk van de kern Kedichem. Misschien heeft U er ooit ook wel eens aan gedacht om te gaan tennissen en is het er nooit van gekomen. Dan is het nu een mooie gelegenheid om het eens te gaan proberen, of de “draad” weer eens op te pakken

Tennis is een sport die niet gebonden is aan vaste tijden en recreatief door jong en oud beoefend kan worden. U kunt de sport beoefenen wanneer U dat het beste uitkomt.

U dient dan wel lid te worden van  onze Tennisvereniging.


Tennisles

Om optimaal te kunnen genieten  van de tennissport is het handig als U toch enigszins de techniek beheerst van het tennissen.

Mocht U daarvoor tennisles willen hebben dan kunt U contact opnemen met één van de bestuursleden en dan zullen wij U in contact brengen met een tennisleraar.Wintertijd.

Meestal vanaf half november wordt de baan onder water gezet

t.b.v. de ijsvereniging. Als de winter dan ook wil meewerken verandert de tennisbaan en het daarnaast gelegen sportveld in een prachtige ijsbaan.

De contributie voor een gezin

(ongeacht het aantal) bedraagt slechts €125,-  per jaar. Natuurlijk kunt U ook individueel lid worden, U betaalt dan €60.- , jeugdleden

 (tot 18 jaar) betalen €30.- 

Deze bedragen worden nog verhoogd met €12,-

 voor zelfwerkzaamheid(niet voor jeugdleden),

maar kunnen in de loop van het jaar ook weer

terugverdiend worden.

Inschrijfgeld   12 euro eenmalig

 Kunt U nog niet tennissen, geen probleem, wij brengen U in contact met iemand die U de eerste beginselen van de tennissport bijbrengt.


AGENDA 2018

:-Jaarmarkt Kedichem

1 september 2018

Racketavond

7 en 21 september 2018


Bestuur

 • Piet Brijder (voorzitter)
 • 0183-562866
 • Corrie van Aalst (penningm.)
 • 0183-563555
 • Aad Jens (secr)
 • 0183-562575:
 • Jan Jaskulak (baan)
 • 0183-561812
 • Bas Veth (jeugd en wedstr.)
 • 06-53195529
 • Maxine van Voorden (jeugd en tennisles)
 • 06-16105373
 • Stephan Schrijvers
 • 06-30378981


Privacy verklaring Tennisvereniging Kedichem


Soort Gegevens.

We verwerken de volgende gegevens:

-Naam

-Adres

-Telefoonnummer

-emailadres

-geboortedatum

-Man/vrouw

-Daarnaast verwerken we de betaalgegevens t.b.v. de financiële administratie.


Doel van de verwerking gegevens

1. Voeren van een  financiële administratie m.b.t. de verschuldigde lidmaatschapsgelden en evt. financiële bijdrage aan evenementen,

   zoals bv. tennistoernooien, die door de Tennisvereniging Kedichem worden georganiseerd.

2. Uitwisselen van contactgegevens zodat leden onderling contact kunnen leggen.

3.Het informeren over evenementen, nieuwtjes en veranderingen, vergaderingen.


Wie hebben inzage in uw gegevens

Bestuursleden kunnen uw contactgegevens inzien en de penningmeester kan ook uw betaalgegevens inzien. Indien noodzakelijk hebben ook de andere bestuursleden zonodig inzicht in uw betaalgegevens.


Bewaartermijnen

De gegevens worden bewaard tot 3 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap.


Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegegevens.

Meer informatie over AVG kunt U vinden bij de autoriteit persoonsgegevens.

https://autoriteitpersoonsggevens.nl


Publiceren van foto's op onze site.

Mocht U bezwaar hebben tegen het gebruik van uw afbeelding op onze site, dan kunt U dat op het aanmeldinsformulier aangeven.

Leden kunnen het bezwaar kenbaar maken aan één van de bestuursleden en de vereniging zal daar dan rekening meehouden en en het noteren op het bewaarde aanmeldingsformulier.


      Email


info@tvkedichem.nl


-Postadres:

Vijfmolens 6

4247 EA Kedichem


-Adres baan:

ZIJTJE

Lingedijk Kedichem